BAXECTOTAL

Administration och hosting

Genom ett väl utarbetat system för administrering av våra kunders säkerhetssystem erbjuder vi vår tjänst: BAXECTOTAL

Hosting


Hosting och systemunderhåll
Systemets databas installeras på våra servrar för fjärrsupport

och varje dygn utförs schemalagda databasbackuper för att säkerställa säkerheten. 


Serviceavtal

Varje år utför våra servicetekniker service och revision ute på anläggningen där samtliga dörrmiljöer och kringutrustning kontrolleras. Allting noteras i ett dokument som sedan lämnas över till styrelsen.


Vart tredje år byter vi reservkraftsbatterierna i strömförsörjningen för att säkerställa att systemet fungerar även vid strömbortfall.


Fast pris

Kostnaden för våra tjänster inom Baxectotal är fast och

baseras på antalet lägenheter i föreningen.


Kostnader som tillkommer är kostnad för passerbrickor, postförsändelser och bokningsobjekts debitering.

Administration


Löpande administration av passerbrickor
Via ett elektroniskt beställningsdokument beställer styrelsens representant nya passerbrickor eller spärr av förlorade passerbrickor.


Händelselogg

Vi tillhandahåller utdrag från händelseregistret på förekommen anledning.


Revidering av porttelefon och boenderegister

Vi ändrar namn och telefonnummer vid överlåtelser av lägenheter.


Debiteringsstöd
Beställningar av passerbrickor som ska debiteras den boende postas direkt till den boende och debiteringen kommer sedan att påföras avisystemet.


Vid bokningsobjekt som ska debiteras till boende kan vi också erbjuda att debiteringen påföras avisystemet.


Kundsupport

Vi finns alltid till hands för våra kunder, måndag - torsdag 08.00-17.00 samt fredagar 8.00-16.00.

BAXECTOTAL

En uppskattad tjänst som avlastar styrelsens ofta digra arbete!


Kontakta oss nu för en offert!