Befintlig kund


Som kund är du viktig för oss och vi satsar alltid på att ge er professionell service så snabbt vi kan!


För akuta ärenden hänvisar vi i förstahand

till att ni kontaktar oss via vår telefonväxel,
måndag - torsdag 08.00-17.00

fredagar 08.00-16.00


Om ni kontaktar oss direkt via vår e-post

tar vi hand om ditt ärende inom 24 timmar på vardagar.


Inkomna ärenden under helgen tas om hand på måndagar.

Telefonnummer: 08 - 715 45 05

Kundportalen


Inom snar framtid kan vi erbjuda alla föreningar och företag en egen kundinloggning till vår kundportal.

I kundportalen kommer ni som styrelsemedlemmar, fastighetsskötare eller förvaltare att kunna se

all nödvändig information om just era säkerhetssystem.