OM OSS

Vår affärsidé


Genom att vara lyhörda för våra kunders specifika behov och krav erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar med hög kvalité och prestanda, där kunden kan känna trygghet och bekvämlighet.


Detta gör vi genom att professionellt ta hänsyn till:

  • Projektering

  • Installation

  • Dokumentation

  • Administration
  • Support

  • Serviceavtal

  • Användarvänlighet

  • Hosting

Med oss kan du vara trygg!


Vi är stolta medlemmar i Säkerhetsbranschen,

vilket betyder att vi uppfyller de särskilda kraven gällande:

Etik, kvalitet, kunskap och ansvarsfullt agerande.

Vår vision är att vara

det bästa valet

för alla från start

och över tid!

Våra servicebilar är alltid ute på uppdrag. Vi utför service och revision av våra anläggningar för att föreygga störningar och erhålla en säker drift.

Servicen utförs enligt ett reglerat intervall anpassat för varje anläggnings specifika utformning och storlek.

Samarbete och avtal med

HSB STORSTOCKHOLM

Samarbete i över 25 år


HSB stor Stockholm har i över 25 år varit en nära och trogen kund där vi fått möjlighet att leverera trygga säkerhetslösningar som passersystem och porttelefonsystem till deras bostadsrättsföreningar.

Ramavtalsleverantör sedan 2008


Sedan 2008 har vi haft förtroende att vara ramavtalsleverantör vilket medfört ett ännu starkare samarbetsklimat mellan föreningar, förvaltare och HSB nyproduktion.

Tillsammans har vi utvecklat en modell för drift, hosting och administration av nyetablerade bostadsrättsföreningar.


Vi kallar den för HSB-modellen och den är under ständig utveckling för att möta det moderna boendet. Den moderna bostadsrättsinnehavaren ser ett passer- och bokningssystem lika självklart som rinnande vatten i kranen.


Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

KONTAKTA OSS IDAG!