CCTV

Kameraövervakningssystem

CCTV


Vi projekterar och installerar professionella kamerasystem för övervakning av alla typer av objekt.

Objekten kan till exempel vara i garage, förrådsutrymmen, trapphus, miljösorteringsrum, företagslokaler etc.

Framför allt i miljösorteringsrum har det uppskattats med kameraövervakning då felaktig källsortering har

inneburit dyra och onödiga kostnader för föreningen.


Med ett kamerasystem ökar tryggheten genom att det förhindrar och avskräcker brottslighet samt ansvarslöst uppförande. Väl synliga upplysningsskyltar har dessutom ofta en förebyggande effekt som kan förhindra problem.


Varje objekt kräver noggrann projektering så att förväntat resultat blir optimalt samt att kameralagen följs i sin helhet.

Vi hjälper er


Via vår molntjänst kan vi hjälpa till med hantering och förmedling. 

Det kan exempelvis vara om ni själva inte vill hantera kamerorna och

behöver hjälp med att leta fram ett specifikt material.

Tillgång direkt i app eller via webben


Om det oönskade ändå skulle inträffa inom det övervakade området

finns det lagrade bildmaterialet att tillgå i systemets server. Ni får en personlig länk som kan användas i både webben och via en app för att kunna se tidigare kameramaterial. Om så önskas går det även att få en livevisning på kamerorna.

Öka tryggheten och minska risken för skadegörelse och ansvarslöst uppförande genom att införskaffa kameror


Kontakta oss nu för en offert!